หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุกรูด บ้านยางคู่ หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (11/10/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน แห่งที่ 2 บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (11/10/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังโกทะยาน หมู่ที่ 7 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี (11/10/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำลำตะเพิน (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (11/10/2018)
อ่าน 24 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านสี่แยก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (11/10/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมดแดง หมู่ที่ 2 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (08/10/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านป่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (08/10/2018)
อ่าน 30 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำลำภาชี บ้านทุ่งแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (08/10/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยบ่อ หมู่ที่ 1, 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (08/10/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำแม่น้ำภาชี หมู่ที่ 4 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (08/10/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (02/10/2018)
อ่าน 116 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ติดตั้งเคมีดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2018)
อ่าน 85 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2018)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/09/2018)
อ่าน 24 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2018)
อ่าน 33 ครั้ง
การประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารของโรงพยาบาลราชบุรี (17/09/2018)
อ่าน 138 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/09/2018)
อ่าน 44 ครั้ง
การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (17/09/2018)
อ่าน 147 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (14/09/2018)
อ่าน 108 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าทราย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (14/09/2018)
อ่าน 77 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี