หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ 2555 (25/07/2012)
อ่าน 85 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี (24/07/2012)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ (20/07/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (20/07/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (20/07/2012)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (20/07/2012)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาว่าจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 46 รายการ (20/07/2012)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (20/07/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Trastuzmab 440 mg. Injection (20/07/2012)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (20/07/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
การซื้อ หินใหญ่ หินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด (19/07/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alpha 4000 IU./dose.Injection (19/07/2012)
อ่าน 103 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ (19/07/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดหามาตรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก (19/07/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (17/07/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (17/07/2012)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (17/07/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (17/07/2012)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Cytarabine 2 gm.Injection (17/07/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องตีอากาศบนผิวน้ำ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง (17/07/2012)
อ่าน 58 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 [181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี