หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องละลายพลาสมา (16/07/2012)
อ่าน 78 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลโพธาราม (16/07/2012)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (16/07/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต (16/07/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (16/07/2012)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (16/07/2012)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (13/07/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในราชการ (13/07/2012)
อ่าน 185 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (13/07/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุของโรงพยาบาลราชบุรี (13/07/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (12/07/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Parenteral Nutrition 1,440 ml. (11/07/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกสอบราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย (11/07/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Bisoprolol Hemifumarate 5mg.+Hydrochlorothiazide 6.25mg.Tablet (11/07/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Fosfomicin 2gm.Injection (11/07/2012)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ (11/07/2012)
อ่าน 37 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Calcium Polystylene Sulfonate 5.0 mg.Sache (11/07/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณเทศบาลตำบลสวนผึ้ง (09/07/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์ (09/07/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบการผลิตและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำ (09/07/2012)
อ่าน 48 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี