หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ปากคลองบัวงาม(โพหัก) (09/07/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีของโรงพยาบาลราชบุรี (04/07/2012)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา TAMSULOSIN HCL 0.4MG.TABLET (04/07/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่ 3) โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (03/07/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บเลือดเดิมเป็นอาคารธนาคารโลหิต โรงพยาบาลราชบุรี (03/07/2012)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Zoledronic acid 4 mg/5ml. Injection (03/07/2012)
อ่าน 160 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Amoxycillin 875 mg.and Clavulanate Potassium 125 mg.Tablet (03/07/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหัวโพ จำนวน 4 สาย (03/07/2012)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดสถานที่การจัดงานกินกุ้งปลอดภัยจังหวัดราชบุรี (02/07/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (02/07/2012)
อ่าน 37 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 (29/06/2012)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหลักเขตที่ดิน รวม 18 รายการ (28/06/2012)
อ่าน 81 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงดินริมคลองบ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ (28/06/2012)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (28/06/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ส.ขายทอดตลาดโคพันธุ์ฮินดู-บราห์มัน (28/06/2012)
อ่าน 350 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (28/06/2012)
อ่าน 88 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (28/06/2012)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง และคูคลองสาขา (28/06/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรชนิดจอภาพสี จำนวน 4 เครื่อง (25/06/2012)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ (25/06/2012)
อ่าน 78 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี