หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายทะเบียนประจำจังหวัดราชบุรีให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (17/08/2012)
อ่าน 86 ครั้ง
ไปรษณีย์จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย (16/08/2012)
อ่าน 71 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนมีกลุ่มบุคคลใช้ชื่อธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชดำริ (15/08/2012)
อ่าน 82 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (15/08/2012)
อ่าน 307 ครั้ง
มูลนิธิคนตาบอดไทยขอเชิญบริจาคเงินช่วยเหลือคนตาบอดไทย ภายใต้ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย” (14/08/2012)
อ่าน 173 ครั้ง
ราชบุรีจัดงานวันเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อการบริโภคและส่งออก (07/08/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2555 (06/08/2012)
อ่าน 73 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจัดโครงการจัดค่ายอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (05/08/2012)
อ่าน 534 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรีกำกับดูแลธุรกิจกับการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ (01/08/2012)
อ่าน 239 ครั้ง
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำเนื่องในวันเทศกาลวันเข้าพรรษา (01/08/2012)
อ่าน 120 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (31/07/2012)
อ่าน 124 ครั้ง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประสงค์จะรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 (27/07/2012)
อ่าน 97 ครั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2555 (27/07/2012)
อ่าน 95 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเชิญเสนอชื่อผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2556 (27/07/2012)
อ่าน 118 ครั้ง
สภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำเขื่อนวชิรางกรณ (26/07/2012)
อ่าน 308 ครั้ง
เชิญชวนร่วมสบทบทุนจัดสร้าง “พระพุทธรูปฉลอง 26 ศตวรรษ พุทธชยันตี”จำนวน 9 องค์ (26/07/2012)
อ่าน 84 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์/สืบชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (25/07/2012)
อ่าน 90 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจัดโครงการบรรพชาสามเณร ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา (25/07/2012)
อ่าน 117 ครั้ง
นายทะเบียนมีคำสั่งให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (25/07/2012)
อ่าน 92 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวายจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 (24/07/2012)
อ่าน 661 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 [184] 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี