หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์ที่มิใช่การแพทย์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2554 (25/06/2012)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 2 รายการ (22/06/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22/06/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 2 รายการ (21/06/2012)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนมีส่วนแสดงข้อมูลระบบหายใจและค่าก๊าซดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง (18/06/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18/06/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (18/06/2012)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (18/06/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (15/06/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิค (15/06/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (13/06/2012)
อ่าน 48 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (13/06/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสาธง (13/06/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างทำเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมจัดทำระบบเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (12/06/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมสร้างเยาวชนปศุสัตว์ฉลาดเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย (12/06/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (12/06/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (12/06/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (12/06/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (12/06/2012)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างสอบราคาจัดจ้างสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (12/06/2012)
อ่าน 64 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 [184] 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี