หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (05/06/2012)
อ่าน 92 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (05/06/2012)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Ampicillin 2,000 mg.และ Sulbactam 1,000 mg.for Injection (IV/IM) (05/06/2012)
อ่าน 145 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 3 หลัง (01/06/2012)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลห้วยไผ่ (01/06/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดัน บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านลาดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 400 ลบ.ม./ซม.ส่งสูง 45 ม. จำนวน 2 ชุด (01/06/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง Lab-Cluster (01/06/2012)
อ่าน 89 ครั้ง
สอบราคาจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ (31/05/2012)
อ่าน 51 ครั้ง
กศน.อำเภอจอมบึงสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน (31/05/2012)
อ่าน 136 ครั้ง
กศน.อำเภอบ้านคาสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน (31/05/2012)
อ่าน 113 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี (31/05/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
กศน.อำเภอบ้านโป่งสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนการศึกษานอกระบบ (31/05/2012)
อ่าน 100 ครั้ง
สอบราคาซื้อแบบเรียน (29/05/2012)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28/05/2012)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงดินริมคลองบ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ (28/05/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (28/05/2012)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อ ค.ส.ล.ขนาด 4.5 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ และหลังคาคลุม จำนวน 20 บ่อ (28/05/2012)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเทพอาวาส (25/05/2012)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (25/05/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (25/05/2012)
อ่าน 81 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี