หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณซอยข้างท่ามะกาช็อปปิ้งมอลล์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา (21/05/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตปลาไทยคืนถิ่นในแหล่งน้ำ (21/05/2012)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (21/05/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาสำนักงาน) สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี (21/05/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างทำเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมจัดทำระบบเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ (21/05/2012)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ROSUVASTATIN 20 MG. TABLET (21/05/2012)
อ่าน 210 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานสัมมนาวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี (21/05/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อดินลูกรัง (17/05/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดหาเครื่องยกบานระบายพร้อมเพลาขนาดต่างๆ (17/05/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ปี 2555 (16/05/2012)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาขุดลอกแก้มลิง หมู่ 3 บ้านหนองรังกา (16/05/2012)
อ่าน 75 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาขุดลอกแก้มลิง หมู่ 5 วัดแม่ประจัน (16/05/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยภะชี (16/05/2012)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างสร้างรั้วบ้านพักราชการเพิ่มเติม (15/05/2012)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโพ (14/05/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์การเกษตร (14/05/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยา SODIUM VALPROATE 500 MG.TABLET (11/05/2012)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอถึงร้านสุทธิ์ดาศิลป์ ม.3 (11/05/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณบ้านพักราชาชูรส (11/05/2012)
อ่าน 38 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณหมู่บ้าน 15 ไร่ (11/05/2012)
อ่าน 47 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี