หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณหมู่บ้านธารทิพย์ (11/05/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานโครงการจัดหาและติดตั้ง PRV พร้อมอุปกรณ์ท่อ (11/05/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณถนนรัฐบำรุงซอย 12 สุดซอย (11/05/2012)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย (11/05/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (11/05/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ (10/05/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการกร่ำแหล่งพ่อแม่พันธุ์ในแหล่งน้ำ (10/05/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตพร้อมโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (10/05/2012)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยา RISEDRONATE 35 MG. TABLET ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/05/2012)
อ่าน 89 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Rituximab 500 mg/ 50 ml. Injection (10/05/2012)
อ่าน 95 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนัก(เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400X400 จุดต่อตารางนิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (08/05/2012)
อ่าน 286 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง) เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (04/05/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ้ลแคป ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (04/05/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (04/05/2012)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ (04/05/2012)
อ่าน 85 ครั้ง
สอบราคาซื้อ ดินสำหรับงานก่อสร้าง (04/05/2012)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อดินลูกรัง (04/05/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยของโรงพยาบาลโพธาราม (04/05/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ (04/05/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (04/05/2012)
อ่าน 66 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี