หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (04/05/2012)
อ่าน 57 ครั้ง
ประมูลสอบราคาร้านค้าจำหน่ายอาหาร (04/05/2012)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (30/04/2012)
อ่าน 84 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินโรงเรียน จำนวน 700 ตร.ม. (30/04/2012)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (30/04/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG.CAPSULE (27/04/2012)
อ่าน 102 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (27/04/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี (26/04/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองตาจุ่น (26/04/2012)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองตาเห่ง (26/04/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (26/04/2012)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (25/04/2012)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณหลังตลาดโก๊ะแก้ว ม.1 ตำบลเขาน้อย (25/04/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณซอยรัฐบำรุง 7 สุดซอย (25/04/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณถนนพลายงาม หมู่บ้านศุภการ-โรงเรียนปลายน้ำ (25/04/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณซอยหน้าวัดปากคลองปราณ-สุดซอย (25/04/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณซอยเทศบาล 5 ม.1 ตำบลสวนผึ้ง (25/04/2012)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณบ้านบ่อซอย 2,บ้านบ่อซอย 5 ม.1 ต.สวนผึ้ง (25/04/2012)
อ่าน 123 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณซอยเทศบาล 1 ม.1 ตำบลปากท่อ (25/04/2012)
อ่าน 77 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากสี่แยกปราณบุรี-สหกรณ์โคนมปราณบุรี (25/04/2012)
อ่าน 56 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี