หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 (30/03/2012)
อ่าน 98 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเชิญผู้สนใจสั่งซื้อสับปะรดกระป๋องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด (30/03/2012)
อ่าน 103 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือหน่วยงานเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (30/03/2012)
อ่าน 120 ครั้ง
ไต้หวันขยายเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติเป็นเวลา 12 ปี (30/03/2012)
อ่าน 100 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดราชบุรีให้บริการทุกวันศุกร์ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบ้านโป่ง (30/03/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนส่งพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (29/03/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (29/03/2012)
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (29/03/2012)
รับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพทหารผ่านศึก (28/03/2012)
อ่าน 110 ครั้ง
เส้นทางสู่การเป็นผู้พิพากษากับค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ (28/03/2012)
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดทหารบกราชบุรี ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (28/03/2012)
อ่าน 149 ครั้ง
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพบางไทร (28/03/2012)
อ่าน 69 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีไห้ความเห็นชอบการจดทะเบียนนิติบุคคล และการขอเพิ่มทุนของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองจังหวัดราชบุรี (27/03/2012)
อ่าน 218 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีรณรงค์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ให้คำนึงถึงด้านจริยธรรมและปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีวัฒนธรรมไทย (27/03/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบกิจการร่วมใจ คนไทยสุขภาพดี ที่สมุทรสาคร (27/03/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (2548-2553) (23/03/2012)
อ่าน 127 ครั้ง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีจัดบริการเคลื่อนที่ตามโครงการกระทรวงแรงงาน (23/03/2012)
อ่าน 102 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน เมษายน 2555 (23/03/2012)
อ่าน 107 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเชิญเยาวชนร่วมบรรพชาและร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (23/03/2012)
อ่าน 125 ครั้ง
งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2555 (23/03/2012)
อ่าน 82 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี