หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (17/04/2012)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านปศุสัตว์) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2555 (17/04/2012)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (17/04/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (17/04/2012)
อ่าน 71 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 5 คัน (17/04/2012)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 4 คัน (11/04/2012)
อ่าน 286 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ (11/04/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา FEXOfENADINE 60 MG.TABLET (11/04/2012)
อ่าน 173 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา PIOGLITAZONE HCT 30 MG.TABLET (11/04/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (11/04/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (11/04/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดิน (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (11/04/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังมะนาว (10/04/2012)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (10/04/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงอาคาร (05/04/2012)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (05/04/2012)
อ่าน 46 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 (05/04/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 7 รายการ (03/04/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จำนวน 1 รายการ (02/04/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมอาคารสโมสรเสือป่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/03/2012)
อ่าน 78 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี