หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (30/03/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (30/03/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงช่วยสอน (30/03/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (29/03/2012)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา RAMIPRIL 5 MG. TABLET (29/03/2012)
อ่าน 252 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา EZETIMIBE 10 MG. TABLET (29/03/2012)
อ่าน 149 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น หรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก (28/03/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อท่อพีวีซี.แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (27/03/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ (27/03/2012)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงอัตราการสูบ 200 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 45 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อทางดูด-ทางส่งและระบบไฟฟ้าควบคุม โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำด่านช้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง (27/03/2012)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้ง PRV ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่อบริเวณข้างสะพานข้ามคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง (สถานีจ่ายน้ำเจดีย์หัก) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์ (27/03/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้ง PRV ขนาด 200 มม พร้อมอุปกรณ์ท่อบริเวณทางลงบ้านหัวทำนพ การประส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง (27/03/2012)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลเขาย้อย ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ (27/03/2012)
อ่าน 91 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณตรงข้าม ร.ร. บ้านวัง ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี การประปาส่วนถูมิภาคสาขาปากท่อ (27/03/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณหลังธนาคารกรุงศรีเขาย้อย ม.5 ต. เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ (27/03/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 แรงม้า (27/03/2012)
อ่าน 85 ครั้ง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี (26/03/2012)
อ่าน 185 ครั้ง
สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ (23/03/2012)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ (23/03/2012)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (23/03/2012)
อ่าน 52 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี