หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) (23/03/2012)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พลังงานทดแทน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) (23/03/2012)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.82+137 (23/03/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารอำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี (22/03/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (21/03/2012)
อ่าน 33 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (21/03/2012)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ต่อเติมห้องสารบบ) (21/03/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อ PIOGLITAZONE HCL 45 MG. TABLET ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) (20/03/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ (20/03/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 48 จุด (20/03/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของจังหวัดราชบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก (20/03/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) (20/03/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 24 รายการ (20/03/2012)
อ่าน 131 ครั้ง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (20/03/2012)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (20/03/2012)
อ่าน 155 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (20/03/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (20/03/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (20/03/2012)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (20/03/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (20/03/2012)
อ่าน 56 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี