หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ผลสลากกาชาด งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2556 (04/03/2013)
ผลสลากกาชาด งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2556
อ่าน 777 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีจัดประกวดแพะเนื้อ แพะนม ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (02/03/2013)
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีจัดประกวดแพะเนื้อ แพะนม ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
อ่าน 143 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี (01/03/2013)
วันนี้(1 มี.ค.56) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ประธานคณะกรรมการโครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยและตลาดชุมชน และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลหลุมดิน จ.ราชบุรี (01/03/2013)
ประธานคณะกรรมการโครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยและตลาดชุมชน และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลหลุมดิน จ.ราชบุรี
อ่าน 374 ครั้ง
เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดประกวดพืชผักและผลไม้ ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง 2556 (27/02/2013)
วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2556) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพืชผักและผลไม้ ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
อ่าน 141 ครั้ง
ราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ (27/02/2013)
เวลา 09.00 น. วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2556) ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุม
อ่าน 60 ครั้ง
ราชบุรีจัดพิธีไถ่ชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง (25/02/2013)
จังหวัดราชบุรีจัดพีธีไถ่ชิวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ โรงเรียนเทศบาล4 วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ผลการแข่งขันเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556 (24/02/2013)
พิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
พิธีเปิดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2556 (22/02/2013)
พิธีเปิดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2556
อ่าน 80 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (21/02/2013)
วันนี้ ( 21 กุมภาพันธ์ 2556)เวลา 13.15 น. ที่โรงแรม ซี แอนด์ ซี ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายปิติธรรม ธิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ พัฒนาศักยภาพ อป.มช.เพื่อการเป็นนักประชาสัมพันธ์อาชีพ ”
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา (20/02/2013)
วันนี้(20 ก.พ.56) ที่ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในนามประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดราชบุรี นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายเรื่องการ ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม (19/02/2013)
วันนี้(19ก.พ.56) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ให้กับ นายอำเภอทุกแห่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจ เจ้าพนักงานสรรพสามิต สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อ่าน 112 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดขบวนแห่หลวงพ่อแก่นจันทน์ทางน้ำ ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556 (19/02/2013)
วันนี้(19 ก.พ.56) ที่บริเวณริมน้ำแม่กลอง หน้าหอนาฬิกาตลาดสนามหญ้าราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่หลวงพ่อแก่นจันทน์ทางน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556
อ่าน 66 ครั้ง
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด เปิดสำนักงานใหม่ที่จังหวัดราชบุรี (18/02/2013)
เวลา 09.45 น. วันนี้ ( 18 กุมภาพันธ์ 2556 ) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดป้ายสำนักงานใหม่ ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาราชบุรี ณ อาคารเลขที่ 73/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
อ่าน 844 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีประกาศมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน (18/02/2013)
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 56 ที่มัสยิดมัมบะอิ้ลค๊อยร๊อต อำเภอเมืองราชบุรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศพส.จ.รบ) จัดพิธีประกาศมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน
บ.ราชบุรีเพาเวอร์มอบเงินสนับสนุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (15/02/2013)
ราชบุรีเพาเวอร์มอบเงินสนับสนุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ทำพิธีมอบป้ายรับรองคุณภาพมาตรฐาน ประปาดื่มได้และ สุดยอดส้วมระดับเขต (15/02/2013)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นประธานมอบป้ายรับรองคุณภาพ มาตรฐานประปาดื่มได้
จังหวัดราชบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด (15/02/2013)
เช้าวันนี้ 15 ก.พ.56 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสม ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองราชบุรี
อ่าน 64 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีนำบริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ (14/02/2013)
วันนี้(14 ก.พ.56) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาคอก ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี ๒๕๕๖” (13/02/2013)
วันนี้(13 ก.พ.56)ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี