หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (20/03/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประกวดราคาซื้อยา LEVODOPA 100 MG, CARBIDOPA 25 MG,ENTACAPONE 200 MG TABLET ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-AUCTION) (15/03/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (15/03/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook (15/03/2012)
อ่าน 164 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15/03/2012)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (15/03/2012)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก (หลังที่ 1) (15/03/2012)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (15/03/2012)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (15/03/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องซีลปิดปากถุงระบบสายพาน จำนวน 6 เครื่อง (14/03/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
จำหน่ายพัสดุชำรุด ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (14/03/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
จ้างออกแบบและผลิตพร้อมจัดส่งจุลสารประชาสัมพันธ์ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและจดหมายข่าว อสม. (13/03/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (13/03/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน รพ.สต.บ้านหนองไม้เฝ้า (13/03/2012)
อ่าน 486 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างถ่ายเอกสาร ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (13/03/2012)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา LERCANIDIPINE HCL 20 MG.TABLET (13/03/2012)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (13/03/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก (13/03/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CEFDINR 100 MG.CAPSULE (13/03/2012)
อ่าน 72 ครั้ง
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (09/03/2012)
อ่าน 40 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี