หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จ้างสร้างกำแพงคอนกรีตกั้นดินพัง สูง 1 เมตร ยาว 59 เมตร จำนวน 1 งาน ของสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ จังหวัดราชบุรี (09/03/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (09/03/2012)
อ่าน 51 ครั้ง
ขอเพิ่มเติมระยะเวลาการเสนอราคาและเปลี่ยนแปลงวันที่การค้ำประกันซองของงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (09/03/2012)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (05/03/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (05/03/2012)
อ่าน 37 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบห้องศูนย์กลางข้อมูล (ห้อง SERVER) ของโรงพยาบาลราชบุรี (05/03/2012)
อ่าน 91 ครั้ง
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย –16ขวา-1ขวา ก.ม.0+225 (05/03/2012)
อ่าน 46 ครั้ง
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงราชบุรีสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (05/03/2012)
อ่าน 202 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา FENOFIBRATE 300 MG. CAPSULE (02/03/2012)
อ่าน 321 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 gm.+ Tazobactam Sodium 500 mg.for ingection (02/03/2012)
อ่าน 466 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี (02/03/2012)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (บ้านประสาทสิทธิ์) (02/03/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (02/03/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลอภิบาลหัวฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลโพธาราม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (02/03/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานลิฟต์ส่งขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม (02/03/2012)
อ่าน 45 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพจำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/03/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (01/03/2012)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (01/03/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มท่องเที่ยว และสาขาวิชาการพาณิชยการ ครั้งที่ 3 (01/03/2012)
อ่าน 55 ครั้ง
จ้างออกแบบและผลิตพร้อมจัดส่งจุลสารประชาสัมพันธ์ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและจดหมายข่าว อสม. (28/02/2012)
อ่าน 54 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี