หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีร่วมกับศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 (25/01/2013)
จังหวัดราชบุรีร่วมกับศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5
อ่าน 58 ครั้ง
กองพลพัฒนาที่1 ราชบุรีส่งกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายรัฐบาล (25/01/2013)
กองพลพัฒนาที่1 ราชบุรีจัดพิธีส่งกำลังพลออกปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 70 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อเน้นอาหารปลอดภัย ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน (25/01/2013)
วันนี้(25 ม.ค.56) นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดราชบุรี ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรี ตามนโยบายเน้นหนักแปดด้านของจังหวัดราชบุรี
อ่าน 70 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (25/01/2013)
วันที่ 24 มกราคม 2556 ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจและพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นแก้ปัญหายาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยง (25/01/2013)
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในปี2556 นี้ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอทุกแห่ง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นแก้ปัญหายาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยง (25/01/2013)
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยบริการของโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ทิ่ อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา (24/01/2013)
วันนี้(24 มกราคม 2556) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ของหน่วยงานราชการและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนโป่งกระทิงล่าง
อ่าน 58 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งขับเคลื่อนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด (23/01/2013)
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2556 และกำชับให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
จังหวัดราชบุรีเร่งแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษาและติดตามไม่ให้กลับไปเสพอีก (23/01/2013)
วันนี้(23 ม.ค.56) ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในศูนย์จำแนกและคัดกรองผู้เข้าบำบัดรักษายาเสพติด ปีงบประมาณ 2556
อ่าน 77 ครั้ง
กรมการทหารช่างส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ (22/01/2013)
วันนี้ (22 ม.ค. 56) พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติงาน “โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2556” ณ บริเวณสนามบินค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 80 ครั้ง
ชาวบ้านตำบลกรับใหญ่เดือดร้อนจากผลกระทบบ่อทรายในพื้นที่ ยื่นเรื่องให้จังหวัดราชบุรีตรวจสอบ (21/01/2013)
วันนี้(21 มกราคม 2556) ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางวารุณี สิทธิวิไล พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งและสองของตำบลกรับใหญ่จำนวนหนึ่ง รวมตัวเข้ายื่นหนังสือกับทางจังหวัดราชบุรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจากผู้ประกอบการบ่อทรายในพื้นที่
อ่าน 78 ครั้ง
การแข่งขันวิ่ง“สสส.จอมบึงมาราธอน” 2013 นักวิ่งเข้าร่วมคึกคัก (20/01/2013)
เช้าวันนี้(20 มกราคม 2556) นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งประเภทมินิมาราธอน ในการแข่งขัน “สสส.จอมบึงมาราธอน” 2013 ปีที่ 28
อ่าน 69 ครั้ง
หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดทหารบกราชบุรี ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2556 (18/01/2013)
บ่ายวันนี้(18 มกราคม 2556) ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างราชบุรี พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่างราชบุรี เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย
อ่าน 58 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18/01/2013)
วันนี้(18 ม.ค.56) ที่โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชนชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า
อ่าน 98 ครั้ง
ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยกุ้งแม่น้ำกว่าสามล้านตัวลงแม่น้ำแม่กลองเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวประมง (17/01/2013)
ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยกุ้งแม่น้ำกว่าสามล้านตัวลงแม่น้ำแม่กลองเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวประมง
อ่าน 100 ครั้ง
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ราชบุรี (17/01/2013)
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดราชบุรีทำพีธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดีแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันครูประจำปี 2556 (16/01/2013)
วันนี้(16 มกราคม 2556) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมีนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี
อ่าน 158 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดและมอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนในปี 2556 (16/01/2013)
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดและมอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนในปี 2556
อ่าน 46 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีรับมอบชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (16/01/2013)
อ่าน 83 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดแข่งขันเดิน-วิ่ง “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556” (15/01/2013)
นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี