หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จำหน่ายพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลโพธาราม (28/02/2012)
อ่าน 99 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (28/02/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Pantoprazole IV 40 mg.Injection (28/02/2012)
อ่าน 80 ครั้ง
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงช่วยสอน (28/02/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ประกวดราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานวัดใหญ่จอมปราสาท (28/02/2012)
อ่าน 111 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 (27/02/2012)
อ่าน 429 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจและก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (27/02/2012)
อ่าน 149 ครั้ง
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (24/02/2012)
อ่าน 52 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อ ท่อ PVC และวัสดุประปา (24/02/2012)
อ่าน 276 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อ ท่อ PVC และวัสดุประปา (24/02/2012)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (24/02/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างคันคลองส่งน้ำสาย 3 ขวา – 5 ซ้าย (23/02/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (23/02/2012)
อ่าน 33 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงช่วยสอน (22/02/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (22/02/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22/02/2012)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (22/02/2012)
อ่าน 33 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ (20/02/2012)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (20/02/2012)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์รับโลหิตให้ธนาคารโลหิต (20/02/2012)
อ่าน 35 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 [196] 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี