หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ขนส่งจังหวัดราชบุรีสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน (19/12/2012)
เมื่อวันที่(18 ธันวาคม 2555) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนอย่างยั่งยืนในจังหวัดราชบุรี
อ่าน 86 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (19/12/2012)
วันนี้(19 ธันวาคม 2555) เวลา 10.00น. นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
อ่าน 67 ครั้ง
ราชบุรีจัดมหกรรมเกษตรแฟร์และของดี 9 จังหวัด (19/12/2012)
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับคณะกรรมการส่งเริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดงานมหกรรมเกษตรแฟร์และของดี 9 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงประชาสัมพันธ์จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์
อ่าน 95 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีสนองนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลพร้อมจัดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (14/12/2012)
วันนี้(13 ธ.ค.55) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดราชบุรี เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2556
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556 (14/12/2012)
วันนี้(14 ธ.ค.55) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี เมืองโอ่ง” ปี 2556 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556
ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”แบ่งปันน้ำใจ ขจัดภัยโปลิโอ ที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี (14/12/2012)
เวลา 14.00 น. วันนี้ “13 ธันวาคม 2555” ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” แบ่งปันน้ำใจ ขจัดภัยโปลิโอ และมอบสิ่งของพระราชทาน ณ วัดป่าท่ามะขาม
อ่าน 68 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2555 (14/12/2012)
นายศุภชัย แสงเหลืองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2555 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา (14/12/2012)
จังหวัดราชบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพแก่ผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร
อ่าน 96 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 (06/12/2012)
เมื่อวันที่(5ธันวาคม2555) เวลา 19.29 น. นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โ
อ่าน 101 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพแคราะห์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (06/12/2012)
เมื่อวันที่(5ธันวาคม2555) เวลา 13.09 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
อ่าน 70 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 (06/12/2012)
เมื่อวันที่ (5ธันวาคม2555) จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกหมู่เหล่าได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อ่าน 40 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04/12/2012)
วันนี้ (4ธันวาคม2555) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
อ่าน 83 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรีประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทศาสตร์ (04/12/2012)
วันนี้ (4ธันวาคม2555) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรีเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ่าน 91 ครั้ง
กรมการทหารช่างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง (03/12/2012)
วันนี้ (3ธันวาคม2555) กรมการทหารช่างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
อ่าน 107 ครั้ง
ประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 (03/12/2012)
วันนี้(30 พ.ย.55) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณพิธี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
อ่าน 74 ครั้ง
กรมการจัดหางานบริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างทางอินเตอร์เน็ต (29/11/2012)
นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานได้จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานและข้อมูลผู้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่กำลังหางานและนายจ้างที่ต้องการจ้างงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง (29/11/2012)
นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน คนหางานและนายจ้าง / สถานประกอบการที่ควรจะได้รับบริการทั่วถึงเท่าเทียม
พิธีเปิดงานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานกันคึกคัก (28/11/2012)
วันที่(27 พ.ย.55) เวลา 20.00 น. งานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ทำพิธีเปิดอย่างสวยงาม โดยมี พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร เป็นประธานในพิธีเปิด นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการ เอกชน และนักท่องเที่ยว ที่ใส่ชุด 8 ชาติพันธุ์ เข้าร่วมงาน
อ่าน 100 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเร่งรัดหน่วยงานพัฒนาจังหวัดปี 2556 เน้นหนัก 8 ด้านให้เห็นผลเป็นรูปธรรม (27/11/2012)
วันนี้(27 พ.ย.55) ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการของจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2556
งานสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีในงานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ (27/11/2012)
เวลา 18.30 น. วันที่ 26 พ.ย. 55 ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และองค์กรเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11
อ่าน 88 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 [197] 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี