หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมฝังกลบบ่อเดิมที่ชำรุด (31/01/2012)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงคอสะพานถนนสายดำเนินสะดวก-หลักห้าและสายท่ารถ-เทศบาล (31/01/2012)
อ่าน 44 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 ราย (27/01/2012)
อ่าน 40 ครั้ง
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตน้ำบริเวณ ม.3 ต.ต้น (26/01/2012)
อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตน้ำบริเวณสี่แยกปากท่อ (26/01/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตน้ำ (26/01/2012)
อ่าน 33 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมา (26/01/2012)
อ่าน 48 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางาน (26/01/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (26/01/2012)
อ่าน 83 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/01/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 47 รายการ (26/01/2012)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อ กล่องรับใบแจ้งหนี้ จำนวน 58,600 ใบ (26/01/2012)
อ่าน 300 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีประกาศสอบราคายา Meropenem 1 gm. For Injection จำนวน 2,000 val. (25/01/2012)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุผ้าห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (24/01/2012)
อ่าน 57 ครั้ง
ยกเลิกประกาศการสอบราคาวัสดุผ้าห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (23/01/2012)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพานักเรียนไปทัศนศึกษา (23/01/2012)
อ่าน 109 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19/01/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
การจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองโคกอ้อย (19/01/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา LEVOCETIRIZINE 5 MG.TABLET (19/01/2012)
อ่าน 82 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Galantamine HBR Prolonged Release 8 mg.Capsule (19/01/2012)
อ่าน 283 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี