หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี มอบทุนการศึกษาพระบารมีปกเกล้า (17/10/2012)
สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ของมูลนิธิพระบารมีปกเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 141 ทุน
อ่าน 75 ครั้ง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบ้านคา (17/10/2012)
วันนี้(17 ต.ค.55)เมื่อเวลา 10.00 น. ที่หอประชุม อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านคา จำนวน 500 ชุด โดยมีนายชนม์ชื่น บุญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการในพื้นที่ร่วมรับมอบ
งานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี ๘ ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๕ (16/10/2012)
จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี ๘ ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ลำน้ำ แม่กลอง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดเสวนาการจัดการความรู้ภายใต้แนวคิด การให้บริการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ฟาร์มมาตรฐาน (16/10/2012)
วันนี้(16 ต.ค.55) จังหวัดราชบุรีจัดเสวนาการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2555 ภายใต้แนวคิด การให้บริการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ฟาร์มมาตรฐาน โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 106 ครั้ง
อบจ.ราชบุรี รับมอบภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 จากขนส่งจังหวัดราชบุรี (16/10/2012)
นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้รับอนุมัติเงินงบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะ ที่ 2 จึงได้ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2
อ่าน 75 ครั้ง
อบจ.ราชบุรี สนับสนุนสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก (16/10/2012)
นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีเป็นประธาน มอบสารเคมีป้องกันควบคุมไข้เลือดออกให้กับสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (15/10/2012)
วันนี้(15 ต.ค.55)ที่วัดตาผา ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจงหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก (15/10/2012)
วันนี้(15 ต.ค.55) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 และเขต 2 องค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย กลุ่ม 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก
อ่าน 74 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ (13/10/2012)
วันนี้(13 ต.ค.55) ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2555 เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งและผู้มีอุปการคุณต่อสถาบันตำรวจ
อ่าน 65 ครั้ง
ราชบุรีรับมอบและเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงสีข้าวบ้านดอนทราย โพธาราม จากอินทัช (12/10/2012)
จังหวัดราชบุรีรับมอบและเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงสีข้าวบ้านดอนทราย อำเภอโพธาราม จากอินทัชตามโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช ทั้งนี่เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆในการมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
รายงานสถานการณ์การระบายน้ำเขื่อนแม่กลอง (12/10/2012)
รายงานข่าวจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ มีมติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ให้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำตามความจำเป็นทางระบบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย (11/10/2012)
วันนี้(11 ต.ค.55) นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์ และการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ผู้แทนพระองค์เปิดงานเทศกาลกินเจและนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดหนองหอยที่จังหวัดราชบุรี (11/10/2012)
วันนี้ (11 ต.ค. 55) เวลา 10.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจและนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดหนองหอย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง (11/10/2012)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง
สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองและผลกระทบจากการราระบายน้ำ (11/10/2012)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ชี้แจงข้อเท็จจริง
รมช.มหาดไทยตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดราชบุรี (10/10/2012)
เวลา 12.30 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2555 นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคกว่า 500 ชุด แก่ประชาชนในหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง
อ่าน 87 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับการรับจำนำข้าวเน้นโปร่งใสสร้างความยุติธรรมให้แก่เกษตรกร (10/10/2012)
วันนี้(10 ต.ค.55) นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 78 ครั้ง
ผู้ว่าราชบุรีและเจ้ากรมการทหารช่างมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลของพายุแกมี (10/10/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะพร้อมด้วยเจ้ากรมการทหารช่าง นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 9 บ้านสันดอน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
อ่าน 61 ครั้ง
อิทธิพลพายุแกมี น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 118 ครัวเรือน (09/10/2012)
วันนี้(9 ตุลาคม 2555) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมทางไกลร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมจัดงาน มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ประจำปี 2555 (08/10/2012)
วันนี้(8ต.ค.55) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดงาน มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ประจำปี 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี