หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (06/10/2020)
ขยายเวลารับการเสนอชื่อการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้ (01/10/2020)
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 (01/10/2020)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (29/09/2020)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดราชบุรี (25/09/2020)
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดงาน “เที่ยวสวน ชวนลงคลอง” (25/09/2020)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (21/09/2020)
ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการ ครั้งที่ 2 (17/09/2020)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (รอบ 2) (16/09/2020)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักพื้นฐาน (ภาค) รุ่นที่ 1 (16/09/2020)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 23 (15/09/2020)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนำเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน (15/09/2020)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี (15/09/2020)
สรุปผลการประชุมหารือพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ 1/2563 (14/09/2020)
จังหวัดราชบุรีพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 (14/09/2020)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์สั่งซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ (11/09/2020)
พิธีมอบป้าย Clean Food Good Taste และป้ายตลาดนัด น่าซื้อ (11/09/2020)
โครงการชลประทานราชบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์การใช้น้ำชลประทาน (09/09/2020)
ศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้านจัดงาน ศึกมวยทะเลคัพ ครั้งที่ 1 ณ สวนหลังบ้าน (09/09/2020)
จังหวัดราชบุรีจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (09/09/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี