หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างอัจฉริยะ (18/08/2020)
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (17/08/2020)
เรือนจำเขาบินขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็นต้อง(เศษอาหารผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 (05/08/2020)
จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (29/07/2020)
ประกวดราคาจ้างแรงงานดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หมายเลข 67 แปลงที่ 1 ที่ 1 กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/07/2020)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (13/07/2020)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 27 รายการ ครั้งที่ 2 (22/06/2020)
ประกาศจำหน่ายเครื่องเอกซเรย์ชนิดส่องตรวจระบบเก็บข้อมูลของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลราชบุรี โดยวิธีการขายทอดตลาด (16/06/2020)
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/06/2020)
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/06/2020)
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/06/2020)
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 8 จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/06/2020)
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธ์ข้าวเสื่อมสภาพ (28/05/2020)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน (21/05/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/05/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถหลังเก่าและกำแพงแก้ว วัดคุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/05/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี กิจกรรมบูรณะซ่อมแซมอุโบสถวัดธ่อเจริญธรรม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/05/2020)
ประกาศประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องทีจังหวัดตราด ครั้งที่ 3 (18/05/2020)
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 138 รายการ (13/05/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ (งานก่อสร้างเขื่อนดินลูกรัง) (13/05/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี