หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (15/05/2020)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานสถานที่) (14/05/2020)
รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (13/05/2020)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (12/05/2020)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (08/05/2020)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (08/05/2020)
จังหวัดราชบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) (01/05/2020)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (29/04/2020)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและนักพัฒนาสังคม (20/04/2020)
สำนักงานคดีปกครองเพชรบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (16/04/2020)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (07/04/2020)
โครงการชลประทานราชบุรีรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (19/03/2020)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (16/03/2020)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด (13/03/2020)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (09/03/2020)
โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (21/02/2020)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (21/02/2020)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (20/02/2020)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่ง “โปรแกรมเมอร์” (19/02/2020)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (19/02/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี