หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (03/09/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำสาธารณะซอย 10 (สระตาสุข) บ้านหนองเอื้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (03/09/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (03/09/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำสาธารณะหนองโดน หมู่ที่ 8 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (03/09/2018)
อ่าน 30 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหนองสามลูก บ้านกอง หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (03/09/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (03/09/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำหน้าฝายดินโส หมู่ที่ 4 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (03/09/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำห้วยหนองจิก – บ่อตาเดช หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (31/08/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 4,5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (31/08/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-439 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง (แปลง 70 ไร่) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (31/08/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายบ้านเตาถ่าน หมู่ที 2,7 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-014 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2018)
อ่าน 28 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-008 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ประมูลเช่าห้องสุขาสาธารณะข้างศาลเจ้าแม่บ้านโป่ง (31/08/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (29/08/2018)
อ่าน 110 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพระปรางค์ วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/08/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 แรงม้า และก่อสร้างหอถังประปาบาดาล (22/08/2018)
อ่าน 71 ครั้ง
การประมูลขายทอดตลาดอาคารโรงควบคุมและติดตั้งเตาเผาขยะ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (22/08/2018)
อ่าน 111 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น (เศษอาหารผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 (16/08/2018)
อ่าน 95 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.11ชั้น (16/08/2018)
อ่าน 41 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี