หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมมะลิไทยเหนือ ห้องน้ำชายและหญิงอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (19/12/2011)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Cefoperazone Sodium 1,000 mg. + Sulbactam Sodium 1,000 mg. Injection (15/12/2011)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) (14/12/2011)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (14/12/2011)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาอำเภอบ้านโป่ง (14/12/2011)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (14/12/2011)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (14/12/2011)
อ่าน 71 ครั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรีประกาสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (06/12/2011)
อ่าน 49 ครั้ง
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขายเขตน้ำ (06/12/2011)
อ่าน 51 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (06/12/2011)
อ่าน 59 ครั้ง
โรงพยาบาลราบุรีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (06/12/2011)
อ่าน 50 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (06/12/2011)
อ่าน 63 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (06/12/2011)
อ่าน 37 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (06/12/2011)
อ่าน 49 ครั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่งการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน (06/12/2011)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุผ้าห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (06/12/2011)
อ่าน 58 ครั้ง
การสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน (02/12/2011)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูงจำนวน 1 ชุด (30/11/2011)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งแนวท่อประปา (28/11/2011)
อ่าน 65 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (28/11/2011)
อ่าน 52 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [202] 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี