หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ เอกชน ออกหน่วยบริการประชาชนในเขตอำเภอวัดเพลง ในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน (21/09/2012)
วันนี้(21 ก.ย.55) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเกาะศาลพระ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง
อ่าน 81 ครั้ง
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ..ติวให้น้อง” ที่จังหวัดราชบุรี (20/09/2012)
วันนี้(20 ก.ย.55) เวลา 08.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้ นายธนา ไชยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โครงการ "หนึ่งใจ...เพื่อการศึกษา”
ปี 2555ประชาชนในจังหวัดราชบุรีส่งเรื่องร้องเรียนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 22เรื่อง (19/09/2012)
วันนี้(19 ก.ย.55) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดราชบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555
ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ยืนยันเขื่อนยังสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมากและมีความมั่นคงแข็งแรง (19/09/2012)
วันนี้(19 ก.ย.55) ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อรับทราบการเสนอข้อมูลในการตัดสินใจปล่อยน้ำช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง
ราชบุรีจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่สร้างความปรองดองสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ (18/09/2012)
จังหวัดราชบุรีโดยอำเภอเมืองราชบุรีและศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองราชบุรีจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทั้งนี้เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 71 ครั้ง
การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (18/09/2012)
วันนี้ ๑๘ กย ๕๕ เวลา ที่ห้องประชุมบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอวัดเพลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดอบรมอาสาสมัครในโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (อพม.)
อ่าน 70 ครั้ง
กรมการทหารช่างประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (14/09/2012)
วันนี้ ๑๔ กย ๕๕ เวลา ๐๘.๔๐ น. ที่บริเวณหน้าตึก กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๗๙)
อ่าน 59 ครั้ง
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกับตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี (13/09/2012)
วันนี้(13 ก.ย.55) ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พลตำรวจโท หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดราชบุรี
อ่าน 156 ครั้ง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีประชุมคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูป (13/09/2012)
วันนี้(13 ก.ย.55) นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
อ่าน 92 ครั้ง
ราชบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดเด็ก ลานเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด (12/09/2012)
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ใช้ชื่อโครงการ “ตลาดนัดเด็ก ลานเยาวชน วัยใส ห่างไกลยาเสพติด”
ราชบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปี 2556 (12/09/2012)
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯปี 2556และติดตามผลการดำเนินงานปี 2555 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ราชบุรีซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ (12/09/2012)
จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ พ.ศ.2555หรือการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง แบบบนโต๊ะ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีไร้ทุจริตรับจำนำข้าว (08/09/2012)
นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวภายหลังการเข้าตรวจสอบโรงสีข้าวว่า ทางจังหวัดได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจำนำข้าวได้ออกตรวจสอบโรงสีต่าง ๆ
อ่าน 59 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีอบรมการผลิตหนังสั้นรณรงค์การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรี (08/09/2012)
วันนี้(8 ก.ย.55) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันราชบุรีนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดราชบุรีเข้ารับการอบรมการผลิตหนังสั้นอย่างมืออาชีพ
อ่าน 235 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมโครงการSML และโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลในจังหวัดราชบุรี (07/09/2012)
วันนี้(7 ก.ย.55) นายอำนวย โชติกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต4 พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของบริษัท โกลเด้นฮาร์เวสท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 4 บ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อ่าน 140 ครั้ง
อำเภอเมืองราชบุรีเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP (07/09/2012)
วันนี้(7 ก.ย.55) ที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ สมาชิกสภาผู้ทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ได้เป็นพิธีกรรับเชิญในการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต4 ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ราชบุรี (07/09/2012)
วันที่ 7 กันยายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอำนวย โชติกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต4 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ
อ่าน 101 ครั้ง
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง ฯ สภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาจังหวัดราชบุรีกับความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน (07/09/2012)
วันนี้(7 ก.ย.55) ที่ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จังหวัดราชบุรีกับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเรียกประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (07/09/2012)
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทั้ง ๓๐ เขต เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก
อ่าน 106 ครั้ง
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ..ติวให้น้อง” ที่จังหวัดราชบุรี (05/09/2012)
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ..ติวให้น้อง” ที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [202] 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี