หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ (28/11/2011)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Human Albumin 20% in 50 ml. Injection (28/11/2011)
อ่าน 593 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตการจ่ายน้ำ (28/11/2011)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28/11/2011)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28/11/2011)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28/11/2011)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (28/11/2011)
อ่าน 124 ครั้ง
ประมูลซื้ออาหารดิบ สำหรับใช้หุงเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้กักขัง และผู้ตรวจพิสูจน์ เรือนจำกลางราชบุรี (28/11/2011)
อ่าน 81 ครั้ง
สอบราคาซื้อหัวพร้อมด้ามจับสำหรับสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ของโรงพยาบาลโพธาราม (24/11/2011)
อ่าน 78 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยา (21/11/2011)
อ่าน 49 ครั้ง
กรมการทหารช่าง รับสมัครทดสอบเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะ (21/11/2011)
อ่าน 69 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์ดำเนินการประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ (21/11/2011)
อ่าน 56 ครั้ง
ประปาประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ (21/11/2011)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบแห้งระบบอัตโนมัติ (21/11/2011)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (21/11/2011)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ (21/11/2011)
อ่าน 54 ครั้ง
การขายทอดตลาดบ้านพักครู 2 หลัง (18/11/2011)
อ่าน 180 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาพณิชยการ ครั้งที่ 2 (17/11/2011)
อ่าน 129 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (17/11/2011)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.1,2,4 ต.ต้นมะม่วง (17/11/2011)
อ่าน 37 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี