หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Docetaxel Trihydrate 80 mg./2 ml.Injection (17/11/2011)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Gemcitabine 1 Gm.Injection (17/11/2011)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (16/11/2011)
อ่าน 220 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (15/11/2011)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สายนำสัญญาณภาพ (ครั้งที่ 2) (14/11/2011)
อ่าน 104 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) (14/11/2011)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการด้านรักษาความปลอดภัย (14/11/2011)
อ่าน 49 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (14/11/2011)
อ่าน 61 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงเด็กเล็ก จำนวน 2 เครื่อง (11/11/2011)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อตำราต่างประเทศทางการแพทย์ (10/11/2011)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านไผ่ลูกนก (07/11/2011)
อ่าน 66 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย (04/11/2011)
อ่าน 68 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยา BISOPROLOL FUMARATE 5 MG.TABLET (03/11/2011)
อ่าน 126 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ,ซ่อมแซมโรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุ (03/11/2011)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (03/11/2011)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 3) (03/11/2011)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DIOSMIN 450 MG./TOTAL FLAVONOIDES 500 MG.TABLET (01/11/2011)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ CHILLER และ เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน (01/11/2011)
อ่าน 94 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (01/11/2011)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วนของโรงพยาบาลโพธาราม (01/11/2011)
อ่าน 43 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี