หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกล้องวงจรปิด (01/11/2011)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องตรวจตาส่วนหน้าแบบตั้งโต๊ะ (01/11/2011)
อ่าน 72 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อสาร PACL จำนวน 282,000 กิโลกรัม (28/10/2011)
อ่าน 283 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลโพธาราม (28/10/2011)
อ่าน 135 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) (26/10/2011)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยพิเศษ 5 ชั้น (26/10/2011)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง ขนาด 44 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (26/10/2011)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (26/10/2011)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (26/10/2011)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (26/10/2011)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา TAMOXIFEN CITRATE 10 MG.TABLET (14/10/2011)
อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้แล้ว ของโรงพยาบาลราชบุรี (14/10/2011)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 29 ชุด (14/10/2011)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วของ รพ.สต.ในเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านโป่ง (11/10/2011)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.4 (11/10/2011)
อ่าน 52 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (11/10/2011)
อ่าน 94 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (11/10/2011)
อ่าน 70 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส (11/10/2011)
อ่าน 64 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (11/10/2011)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 26 รายการ (11/10/2011)
อ่าน 71 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี