หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ราชบุรีจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมเสริมสร้างความปรองดอง (16/07/2012)
วันนี้ (16 ก.ค.55) ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดราชบุรีประจำปี 2555
อ่าน 110 ครั้ง
แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 52 (13/07/2012)
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช
อ่าน 156 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี (13/07/2012)
วันนี้(13 ก.ค.55) นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม ตำบลเข้าชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้ชุมชน (12/07/2012)
วันนี้(12 ก.ค.55) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมือง ตามโครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยจังหวัดราชบุรี
อ่าน 110 ครั้ง
หลายหน่วยงานของจังหวัดราชบุรีเร่งปรับภูมิทัศน์เตรียมรับในหลวงเสด็จฯเขาชะงุ้ม ราชบุรี (11/07/2012)
วันนี้(11ก.ค.55) ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดราชบุรี กำลังเตรียมสถานที่ปรับภูมิทัศน์
อ่าน 95 ครั้ง
กรมการทหารช่างจัดกิจกรรม “รวมพลังไทย ธำรงไว้ซึ่งสถาบัน” (11/07/2012)
วันนี้(11 ก.ค.55) ที่ห้องประชุมยงใจยุทธ กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พล.ต.กรยุทธ วัฒนวรางกูร เสนาธิการกรมการทหารช่าง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “รวมพลังไทย ธำรงไว้ซึ่งสถาบัน”
รองเลขาธิการพระราชวัง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10/07/2012)
วันนี้(10 ก.ค.55) นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมายังศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 (10/07/2012)
ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ หรือตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
อ่าน 78 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมสัมนาสื่อมวลชนภาคกลางตะวันตก (10/07/2012)
วันที่ 10 ก.ค. 55 ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมสัมนาสื่อมวลชนภาคกลางตะวันตก ภายใต้หัวข้อร่วมส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ปี 2555
อ่าน 114 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มที่จังหวัดราชบุรี (09/07/2012)
วันที่ 8 ก.ค. 55 เวลา 09.30 น. นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธารม
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (09/07/2012)
วันที่ 9 ก.ค. 55 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงเยี่ยมราษฎร และการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว จังหวัดราชบุรี (07/07/2012)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีจัดโครงการอบรมไวยาวัจกรช่วยเหลือวัด (05/07/2012)
เวลา 09.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมไวยาวัจกรวัดบริเวณรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและในเขตจังหวัดราชบุรี ทีวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555
อ่าน 642 ครั้ง
คณะกรรมการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามบริหารงบประมาณวุฒิสภาฯ เดินทางมาศึกษาดูงานที่ราชบุรี (05/07/2012)
วันที่ 5 ก.ค. 55 ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี พันตำรวจเอกสนธยา แสงเภา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภาและคณะ
อ่าน 140 ครั้ง
ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณระบุเขื่อนสามารถรับน้ำได้อีก 48%และมีความมั่นคงแข็งแรง (03/07/2012)
นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เปิดเผยว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ จากรายงานล่าสุด ขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 51.11%
กรมการทหารช่างจัดพิธีต้อนรับกำลังพลกองร้อยทหารช่างกลับจากปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศซูดาน (03/07/2012)
วันนี้(3 ก.ค.55) ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีต้อนรับกำลังพล กองร้อยทหารช่าง กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟู ผลัดที่ 2
อ่าน 201 ครั้ง
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีอำเภอเมืองราชบุรี "เมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่ 15 " (02/07/2012)
เวลา 15.00 น. วันที่ 2 ก.ค 55 ที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีอำเภอเมืองราชบุรี "เมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่ 15 "
อ่าน 138 ครั้ง
วันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (02/07/2012)
วันที่ 2 ก.ค. 55 ที่ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
อ่าน 100 ครั้ง
ราชบุรีจัดงาน “OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2555 (30/06/2012)
วันนี้(30 มิ.ย.55) ที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี “OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2555 ครั้งที่ 1”
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ฉลอง 80 พรรษา มหาราชินี (29/06/2012)
วันนี้(29 มิ.ย.55) ที่บริเวณคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ฉลอง 80 พรรษา มหาราชินี
อ่าน 119 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี