หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ทหารช่างทำพิธีประดับยศ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนายสิบ ประจำปีการศึกษา 2554 (30/04/2012)
วันที่ 30 เมษายน 55 เวลา 10.00 น. กรมการทหารช่าง ทำพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารช่าง ประจำปีการศึกษา 2554 ที่สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังสี
อ่าน 163 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย (27/04/2012)
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 จังหวัดราชบุรี โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย
อ่าน 119 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ (27/04/2012)
วันนี้(27 เม.ย.55) ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนเมษายน 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จัดเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (26/04/2012)
วันนี้(26 เม.ย.55) ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จัดเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” โดยมี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนา
ราชบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่บ้านถูกพายุพัดที่ตำบลหินกอง (25/04/2012)
ราชบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่บ้านถูกพายุพัดที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีจัดวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2012)
ราชบุรีจัดวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
อ่าน 115 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 5 อำเภอ (24/04/2012)
นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 อำเภอ 19 ตำบล 232 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 28,481 ครัวเรือน จำนวน 99,182 คน
ราชบุรีเร่งเดินหน้าโครงการ To Be Number One จัดตั้งชมรมให้ครบทุกอำเภอ เทศบาลและ อบต. (23/04/2012)
วันนี้(23 เม.ย.55) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการ To Be Number One จังหวัดราชบุรี ปี 2555 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมดำเนินการ
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2555 ประชุมสรุปมีจังหวัดที่ประสบปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว 48 จังหวัด (23/04/2012)
วันนี้(23 เม.ย.55) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมทางไกลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2555
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีเปิดหน่วยทดสอบวัสดุในการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน (20/04/2012)
วันที่ 20 เมษายน 55 ที่ด้านหน้าอาคารคลินิกหมออาคาร จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด หน่วยทดสอบวัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
อ่าน 213 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นราษฎรที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดบ้านพังเสียหายในพื้นที่ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม (20/04/2012)
วันนี้(20 เม.ย.55) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎร พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดบ้านพังเสียหายในพื้นที่ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 (19/04/2012)
อ่าน 131 ครั้ง
เชิญร่วมงานสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง ที่ราชบุรี (19/04/2012)
นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า อบจ.ราชบุรีและอบต.เขาแร้ง ร่วมกับชมรมบอนไซเขาแร้ง เตรียมจัดงาน สืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
อ่าน 134 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอดำเนินสะดวก (19/04/2012)
วันที่ 19 เม.ย. 55 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำส่วนราชการ และภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดเวฬุวนาราม
อ่าน 111 ครั้ง
ราชบุรีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (18/04/2012)
วันนี้(18 เม.ย.55) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจเยี่ยมศึกษาสภาพปัญหาเรือนจำกลางราชบุรี (18/04/2012)
วันนี้(18 เม.ย.55) พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ ได้ดินทางมาตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางราชบุรี โดยมี นายสุรชัย พุ่มแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลและสภาพปัญหาของเรือนจำกลางราชบุรี
ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรีปี 2555 (18/04/2012)
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ร่วมกับองค์กรวัฒนธรรมตำบลบ้านสิงห์จัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง แห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีที่ดีงามแก่ลูกหลานและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน
อ่าน 89 ครั้ง
สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2555จังหวัดราชบุรี ในช่วง 5 วัน (16/04/2012)
ราชบุรีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายแรก (15/04/2012)
ราชบุรีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555
3 วันแรกเทศกาลสงกรานต์ราชบุรีเกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง และยังไม่มีผู้เสียชีวิต (14/04/2012)
จากการที่จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555 โดยดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่วางไว้ มีการจัดตั้งจุดตรวจ และจุดบริการในทุกอำเภอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี