หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/08/2011)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา HYDROXYUREA 500 MG.CAPSULE (02/08/2011)
อ่าน 513 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2 (28/07/2011)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอดุลยเดชวิกรม (28/07/2011)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 2 (28/07/2011)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (28/07/2011)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร์ (28/07/2011)
อ่าน 941 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงกรองน้ำ (หน่วยบริการสระยายโสม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง (28/07/2011)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (28/07/2011)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้าพิมพ์ ร.พ.ราชบุรี) (28/07/2011)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (27/07/2011)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดสร้างกร่ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ (27/07/2011)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่น 2 (26/07/2011)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/07/2011)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อหนังสือสื่อสำหรับศูนย์การเรียนชุมชน(กศน.ตำบล) จำนวน 3 แห่ง (26/07/2011)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังดักขยะและถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3-4 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 3 แห่ง (26/07/2011)
อ่าน 83 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (26/07/2011)
อ่าน 40 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (22/07/2011)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด (21/07/2011)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น (21/07/2011)
อ่าน 41 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 [213] 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี