หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดโคเพศผู้และโคเพศเมีย (21/07/2011)
อ่าน 92 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (21/07/2011)
อ่าน 36 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (21/07/2011)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางปุ่น หมู่ที่ 5 (21/07/2011)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (21/07/2011)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (21/07/2011)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (21/07/2011)
อ่าน 38 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20/07/2011)
อ่าน 62 ครั้ง
กกต.ราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (14/07/2011)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 4 หลัง (14/07/2011)
อ่าน 53 ครั้ง
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (13/07/2011)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ (ครั้งที่ 2) (13/07/2011)
อ่าน 68 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมชั้นเดียวจากตึกฉุกเฉินไปอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ (13/07/2011)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 2 (13/07/2011)
อ่าน 699 ครั้ง
ขายทอดตลาด (11/07/2011)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตเอกสารชุดความรู้ด้านพลังงาน (11/07/2011)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Propionate Evohaler 25/125 mcg,120 Dose (11/07/2011)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 (07/07/2011)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (07/07/2011)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณสี่แยกวัดหลักหกรัตนาราม (07/07/2011)
อ่าน 57 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี