หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (07/07/2011)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง (07/07/2011)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (07/07/2011)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา GABAPENTIN 600 MG.TABLET (07/07/2011)
อ่าน 65 ครั้ง
โรงเรียนปากท่อพิทยาคมสอบราคาจ้าง (07/07/2011)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (07/07/2011)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนสายปึกเตียน-หนองจอก (06/07/2011)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงโฉมบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลโพธาราม (06/07/2011)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Paclitaxel 300 mg.Injection (06/07/2011)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคายา Gemfibrozil 300 mg Capule (06/07/2011)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Gemcitabine 1 gm.lnjection (06/07/2011)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (06/07/2011)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมทาสี จำนวน 2 รายการของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (06/07/2011)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (06/07/2011)
อ่าน 47 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอบ้านโป่งพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (06/07/2011)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (28/06/2011)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ (27/06/2011)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (27/06/2011)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (27/06/2011)
อ่าน 47 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-1 ขวา-9 ซ้าย (27/06/2011)
อ่าน 80 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี