หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ราชบุรี”จัดมหกรรมเกษตรธรรมชาติ เครือข่ายธุรกิจอินทรีย์” (15/03/2012)
จังหวัดราชบุรีร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดมหกรรมเกษตรธรรมชาติ เครือข่ายธุรกิจอินทรีย์”เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้ขยายตลาดสินค้า สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย รวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
จังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 2555 (15/03/2012)
วันนี้(15 มี.ค.55) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทปี 2555
เครือข่ายศิลปินบูรณาการกัน ประชุมวางแผนกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมโดยนำร่องภาคกลางที่จังหวัดราชบุรี (15/03/2012)
วันที่ 15 มีนาคม 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมในหัวข้อ “ ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี” โดยมีกลุ่มศิลปิน ทั้งศิลปะร่วมสมัย
อ่าน 114 ครั้ง
กกต. ให้ความรู้ผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี (14/03/2012)
วันที่ 14 มีนาคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึกองค์การบิหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี นายสุรพล สรีสุบิน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าตำบลเจดีย์หัก เป็นตำบลผลิตอาหารปลอดภัย (14/03/2012)
วันนี้(14 มี.ค.55) ที่ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
อ่าน 217 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งอบรมวิทยากร รองรับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด (14/03/2012)
วันนี้(14 มี.ค.55) ที่โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลังแผ่นดิน ปี 2555
อ่าน 194 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทำให้ทุกครอบครัวปลอดยาเสพติด (13/03/2012)
วันนี้(13 มี.ค.55) ที่ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เทศบาลเมืองราชบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ (13/03/2012)
วันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นาง ศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2555
อ่าน 245 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีพร้อมกับมอบนโยบายด้านสาธารณสุขแก่ อสม. (09/03/2012)
วันที่ 9 มีนาคม 2555 เมื่อเวลา 15.00 น. นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบนโยบายด้านสาธารณสุขในโอกาสการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชุมเชิงปฏิบัติการ “อสม.ล้านพลัง รวมใจ คนไทยห่างไกลจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 128 ครั้ง
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเรียกร้องภาครัฐช่วยเหลือราคาสับปะรดตกต่ำ (09/03/2012)
วันที่ 9 มีนาคม 2555 ที่ห้องประชุมตลาดศรีเมือง อำเภอเมืองราชบุรี นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ นายนภินทร ศรีสรรภางค์ คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาสินค้าเกษตร นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี
อ่าน 138 ครั้ง
ตำบลเขาแร้งเริ่มโครงการกำจัดหนูศัตรูข้าวในนา (08/03/2012)
วันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่หมู่บ้านเขาวังสดึงษ์ ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการเปิดโครงการกำจัดศัตรูข้าว (หนู) ในนาข้าว
อ่าน 100 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งรณรงค์ให้ชาวนาไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา (08/03/2012)
วันที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานงาน “รณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน” ณ บริเวณแปลงนาบ้านเกาะตาสาต หมู่ 3 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่
อ่าน 88 ครั้ง
สถานการณ์ไฟป่าที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ล่าสุดประเมินความเสียหาย 2,000 กว่าไร่ (06/03/2012)
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สรุปสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2555 ซึ่งได้เกิดเหตุไฟป่า 2 ช่วง
อ่าน 113 ครั้ง
อำเภอบ้านคาจัดปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (06/03/2012)
วันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายกฤช รังษิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามที่รัฐบาลได้กำหนดปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ
อ่าน 105 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตปลาไทยคืนถิ่นที่อำเภอสวนผึ้ง (06/03/2012)
วันนี้(6 มี.ค.55) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งหญ้า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตปลาไทยคืนถิ่นในแหล่งน้ำ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจัดวันนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุประจำปี (05/03/2012)
วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจัดพิธีบำเพ็ญมหากุศลบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในอุดมสมัยที่ พระบรมสารีริกธาตุส่วนสำคัญปรากฏขึ้นที่วัดหลวงพ่อสดและร่วมเฉลิมฉลองสัมพุทธยันตี 2,600 ปี
อ่าน 142 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (05/03/2012)
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และงานนมัสการพระมหาธาตุประจำปี ปีที่ 65
อ่าน 119 ครั้ง
กอ.รมน. จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม“รวมพลัง/สวนสนาม วันไทยอาสาป้องกันชาติ” (05/03/2012)
วันที่ 4 มี.ค.55 ที่กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี กองอำนวยการความมั่นคงภายในภาค 1 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “รวมพลัง/สวนสนาม วันไทยอาสาป้องกันชาติ” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของ
อ่าน 436 ครั้ง
ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดราชบุรี ปี 2555 (04/03/2012)
วันที่ 4 มี.ค. 55 เวลา 20.00 น. ที่เวทีกลางด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่หมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2555
อ่าน 690 ครั้ง
การแถลงข่าว“ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมใจ ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม” (29/02/2012)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เตรียมจัด ศึกวันเชิดชูเกียรติวันนายขนมต้ม สืบสานอุดมการณ์มวยไทย และจัดตั้งกองทุนสร้างโรงเรียนสาธิต
อ่าน 371 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี