หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของโรงพยาบาลโพธาราม (27/06/2011)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคายา Atenolol 50 mg tablets (24/06/2011)
อ่าน 123 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมสนามกีฬา,รั้วคอนกรีต (24/06/2011)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (24/06/2011)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องจักร CNC ครุภัณฑ์โครงการเงินกู้ ADB (24/06/2011)
อ่าน 56 ครั้ง
จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร,อ้อมน้อยและสามพราน (24/06/2011)
อ่าน 52 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 7.00x16.00 ม. ย้ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานท่อ(สถานีจ่ายน้ำบ้านแหลม) (24/06/2011)
อ่าน 54 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงขยาย (24/06/2011)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23/06/2011)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการแรงงานสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 200 ฝาย (22/06/2011)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการจังหวัดราชบุรี (22/06/2011)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด (ครั้งที่ 2) (22/06/2011)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (22/06/2011)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22/06/2011)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22/06/2011)
อ่าน 66 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยา OLANZAPINE 10MG. ZYDIS (22/06/2011)
อ่าน 66 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกสอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์ (ยา) ระดับจังหวัด (22/06/2011)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (22/06/2011)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์ (ยา) ระดับจังหวัดโรงพยาบาลดำเนินสะดวก (22/06/2011)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์ (ยา) ระดับจังหวัดโรงพยาบาลดำเนินสะดวก (22/06/2011)
อ่าน 52 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี