หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ (22/06/2011)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวณภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (20/06/2011)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (20/06/2011)
อ่าน 38 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน (17/06/2011)
อ่าน 43 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง ขนาด 44 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (17/06/2011)
อ่าน 93 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ (17/06/2011)
อ่าน 38 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสปอตโฆษณาโทรทัศน์พร้อมเปิดสปอตโฆษณาฯ ผ่านเคเบิ้ลทีวี (17/06/2011)
อ่าน 70 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี (17/06/2011)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา URSODEOXYCHOLIC ACID 250 MG.CAPSULES (15/06/2011)
อ่าน 198 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (15/06/2011)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 200 ฝาย (15/06/2011)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (14/06/2011)
อ่าน 49 ครั้ง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร ของสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ จังหวัดราชบุรี (14/06/2011)
อ่าน 76 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (13/06/2011)
อ่าน 46 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอ่างเก็บน้ำรางม่วงพร้อมระบบส่งน้ำวัดถ้ำสิงโตทอง (13/06/2011)
อ่าน 66 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (09/06/2011)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างบริษัทพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (09/06/2011)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (09/06/2011)
อ่าน 49 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (09/06/2011)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา (09/06/2011)
อ่าน 50 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี