หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (09/06/2011)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำป้ายข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (08/06/2011)
อ่าน 190 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (08/06/2011)
อ่าน 106 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ จำนวน 26 รายการ (08/06/2011)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (08/06/2011)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากลพร้อมอุปกรณ์ (08/06/2011)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ (08/06/2011)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (08/06/2011)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (08/06/2011)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างลิฟต์ส่งเอกสารพร้อมติดตั้งลิฟต์ส่งเอกสาร (ครั้งที่ 2) (08/06/2011)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน สิ่งก่อสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อม (08/06/2011)
อ่าน 47 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 24 รายการ (08/06/2011)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีระดับอำเภอ (02/06/2011)
อ่าน 132 ครั้ง
สอบราคาซื้อวารสารต่างประเทศทางการแพทย์ฯ จำนวน 14 รายการ (02/06/2011)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ (02/06/2011)
อ่าน 47 ครั้ง
โรงเรียนปากท่อพิทยาคมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (02/06/2011)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (02/06/2011)
อ่าน 93 ครั้ง
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 15.00x30.00 ม. (01/06/2011)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (01/06/2011)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาซื้อกล่องรับใบแจ้งหนี้ จำนวน 221,475 ใบ (01/06/2011)
อ่าน 75 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 [218] 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี