หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปูกระเบื้องห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน 3 ห้องเรียน (01/06/2011)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (25/05/2011)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน(กั้นห้องเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) (25/05/2011)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 4 คัน (19/05/2011)
อ่าน 462 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับโครงการหมู่บ้านธารสมบัติ (18/05/2011)
อ่าน 121 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 (18/05/2011)
อ่าน 82 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง (18/05/2011)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (18/05/2011)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ATORVASTATIN 80 MG.TABLET (12/05/2011)
อ่าน 381 ครั้ง
สอบราคาซื้อส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย (12/05/2011)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา VENLAFAXINE HCL 75mg. PROLONGED-RELEASE CAPSULE (12/05/2011)
อ่าน 503 ครั้ง
สอบราคาซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขนาดต่าง ๆ และทองเหลือง (12/05/2011)
อ่าน 51 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2554 (12/05/2011)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงโรงละครหนังใหญ่วัดขนอน (12/05/2011)
อ่าน 31 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 8 บ้านนายผิน แซ่โง้ว-นางวาสนา (12/05/2011)
อ่าน 47 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเดิม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย (12/05/2011)
อ่าน 38 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (12/05/2011)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Fosfomycin 2 gm.Injection (12/05/2011)
อ่าน 221 ครั้ง
โรงเรียนปากท่อพิทยาคมสอบราคาซื้อหนังสือเรียน (12/05/2011)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมจัดทำป้าย over heahd (10/05/2011)
อ่าน 24 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 [219] 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี