หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (10/05/2011)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างติดตั้งมุ้งลวดประตูหอพักนักศึกษาพยาบาล(หอนอน 1,2 และหอนอน 3) (10/05/2011)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (10/05/2011)
อ่าน 38 ครั้ง
สอบราคาซื้อพันธุ์ไม้และปัจจัยการผลิต (10/05/2011)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขนาดต่าง ๆ และทองเหลือง (10/05/2011)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (10/05/2011)
อ่าน 89 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ครั้งที่ 2 (10/05/2011)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างปูกระเบื้องห้องเรียน อาคารแบบ 216 ล (10/05/2011)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ENTECAVIR 0.5 MG.TABLET (06/05/2011)
อ่าน 119 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Extended Phenytoin Sodium 100 mg.capsule (06/05/2011)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Sodium valproate 400 mg.Injection (06/05/2011)
อ่าน 287 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดพร้อมปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (06/05/2011)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (06/05/2011)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (06/05/2011)
อ่าน 42 ครั้ง
เกณฑ์กลางอ้างอิงราคามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2553/54 (04/05/2011)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ (26/04/2011)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่1/2554 (26/04/2011)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (26/04/2011)
ขายทอดตลาดอาคารบ้านพัก และโรงเรือน บนที่ราชพัสดุ อ.รบ.1 (โรงงานสุราเก่า) (26/04/2011)
สอบราคาซื้อยา LEVETIRACETAM ๕๐๐ MG. TABLET (22/04/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี