หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Amoxycillin ๘๗๕ mg. and Clavulanate Potassium ๑๒๕ mg. tablet (22/04/2011)
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องคอมพิวเตอร์ (22/04/2011)
สอบราคาซื้อดินสำหรับงานก่อสร้าง (22/04/2011)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (22/04/2011)
สอบราคายา Pioglitazone 30 mg tablet (21/04/2011)
จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อยา PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE ๐.๒๕ MG. TABLET (21/04/2011)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน ๑๓ เครื่อง (ครั้งที่ ๓) (21/04/2011)
โรงเรียนวัดแก้วฟ้า(ธรรมโชติประชานุกูล) สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (21/04/2011)
เรือนจำกลางราชบุรี จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งแผ่นเมทัลชีทบนรั้วตาข่าย ของสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ (21/04/2011)
จังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างศึกษาและออกแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า ครั้งที่ 3 (21/04/2011)
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (20/04/2011)
โรงเรียนวัดมาบแค สอบราคาซื้อการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (20/04/2011)
อ่าน 62 ครั้ง
โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (20/04/2011)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (20/04/2011)
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “Thailand food festival ครั้งที่4” (20/04/2011)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง (20/04/2011)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (19/04/2011)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (19/04/2011)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมจัดทำป้ายชี้ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำคลองลัดพลี อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (19/04/2011)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (19/04/2011)
อ่าน 55 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี