หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงเรียนวัดโกสินารายน์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (19/04/2011)
อ่าน 52 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์ (19/04/2011)
อ่าน 49 ครั้ง
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (19/04/2011)
อ่าน 68 ครั้ง
โรงเรียนวัดมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์ ๑) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (19/04/2011)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาด ø 20-30 ซม. (11/04/2011)
อ่าน 220 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (11/04/2011)
ประกวดราคาซื้อยา IMATINIB MESILATE 100 MG.TABLET (11/04/2011)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (05/04/2011)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน (05/04/2011)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (05/04/2011)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลโพธาราม (05/04/2011)
อ่าน 106 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (04/04/2011)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (04/04/2011)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (04/04/2011)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (04/04/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 [222]
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี