หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (22/02/2018)
อ่าน 325 ครั้ง
การรับสมัครบุคคลเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการภายในศาลจังหวัดราชบุรี (20/02/2018)
อ่าน 126 ครั้ง
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (14/02/2018)
อ่าน 257 ครั้ง
การซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp LaserJet CE๒๘๕A จำนวน ๒๐๐ กล่อง และหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet Q๒๖๑๒A จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (14/02/2018)
อ่าน 77 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/02/2018)
อ่าน 272 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารปฏิบัติการช่างยนต์ คศล. ชั้นเดียวและอาคารโรงอาหาร (08/02/2018)
อ่าน 72 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด (05/02/2018)
อ่าน 215 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อุทยานเขางู (31/01/2018)
อ่าน 164 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อวันสดุวิทยาศาสตร์ (25/01/2018)
อ่าน 93 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีการประมูลขายทอดตลาดอาคารพักเรือนแถว 2 ชั้น (5 ห้อง) (25/01/2018)
อ่าน 262 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อเครื่องกันหนาว (ผ้าห่มนวม) (25/01/2018)
อ่าน 203 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2018)
อ่าน 289 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2018)
อ่าน 299 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2018)
อ่าน 254 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2018)
อ่าน 127 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/01/2018)
อ่าน 293 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/01/2018)
อ่าน 302 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/01/2018)
อ่าน 312 ครั้ง
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ (15/01/2018)
อ่าน 88 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/01/2018)
อ่าน 350 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี