หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/01/2018)
อ่าน 344 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/01/2018)
อ่าน 305 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ประกวดราคาจ้างบูรณะพระที่นั่งราชธรรมสภา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (09/01/2018)
อ่าน 310 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดท่าผาและอาคารศูนย์ การประชุมอำเภอบ้านโป่ง (04/01/2018)
อ่าน 305 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจำหน่ายอาคาร / สิ่งปลูกสร้างชำรุด (03/01/2018)
อ่าน 338 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดสมถะ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ความยาว 140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/12/2017)
อ่าน 238 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตาคต บริเวณท่าราบ (ช่วงที่ 2) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ความยาว 80 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/12/2017)
อ่าน 289 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/12/2017)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/12/2017)
อ่าน 94 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (12/12/2017)
อ่าน 153 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และสาขาบ้านโป่ง รวม 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/12/2017)
อ่าน 331 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ (10 คูหา) พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/12/2017)
อ่าน 155 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 (01/12/2017)
อ่าน 126 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (01/12/2017)
อ่าน 305 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 (01/12/2017)
อ่าน 325 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดิน (01/12/2017)
อ่าน 187 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหินปิด–บ้านช้างแรก (28/11/2017)
อ่าน 98 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (27/11/2017)
อ่าน 160 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (24/11/2017)
อ่าน 225 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/11/2017)
อ่าน 51 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี