หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (22/11/2017)
อ่าน 341 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอลฟิลท์ติกคอนกรีต (22/11/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/11/2017)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นเดียว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2017)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น แบบ 5 ครอบครัว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2017)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งหิน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสโครงการ สส.14-4-086 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2017)
อ่าน 51 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 4,5,7,8 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสโครงการ สส.14-4-085 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2017)
อ่าน 340 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชะโอน หมู่ที่ 9,7 ตำบลเขาพระ,ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-376 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2017)
อ่าน 52 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในกองคลังแสง (กรมสรรพาวุธ) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-355 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2017)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโป่งลึก – บ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-138 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2017)
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำห้วยกระแทก บ้านดอนใจดี,บ้านห้วยน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 8,11 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-428 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 122 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำคลองปากแพรก หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-427 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 94 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำชุมนุมกระดาน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-430 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 50 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยวังกระซาง(คลองน้ำเค็ม)หมู่ที่ 2,9 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-429 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 43 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลาดกระจับ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ ปข.13-4-375 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 105 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผันน้ำจากแม่น้ำแควน้อย-บ้านไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-516 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 91 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยใหญ่ บ้านหนองกะปุ, บ้านโป่งสลอด หมู่ที่ 5,6 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-137 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 107 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองโสน หมู่ที่ 5 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-139 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 39 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-352 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 27 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านแสนกะบะ หมู่ที่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-351 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 23 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี