หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยพุเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-353 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 15 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างซ่อม ปรับปรุง ฝายท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-354 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 14 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำ บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-350 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2017)
อ่าน 18 ครั้ง
ศาลจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาด พัสดุ จำนวน 76 รายการ (13/11/2017)
อ่าน 142 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-515 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 265 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาวัง หมู่ที่ 16 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-517 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 90 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยลวก บ้านยางทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-520 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเกตุ บ้านโป่งปัด หมู่ที่ 3 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-521 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยลุ่มสุ่ม บ้านลุ่มผึ้ง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-523 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อน้ำขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-518 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในค่ายสุรสีห์ (มทบ.17) หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-522 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำค่ายทหารกองพันปืนใหญ่ 109 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-519 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำคลองปากแพรก หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. 20-4-426 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 18 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลาดจันทร์ หมูที่ 10 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-377 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 29 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำภาชี หมู่ที่ 1,2,9,14,15 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-356 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 14 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในโครงการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ หนองพลับกลัดหลวง บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-141 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำด่านโง บ้านด่านโง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-140 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2017)
อ่าน 16 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ ๗ บ้านฟากทาง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (02/11/2017)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองศาลาแดง- คลองอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๓๘๐/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2017)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองจะกระ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๓๕๐/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี