หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านนาล้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๓๓๑/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2017)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองกุย ตอนบน หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๓๑๒/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2017)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองห้วยไก่ต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๓๐๗/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2017)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองไทรตาแต้ม บ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๓๐๔/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2017)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองกุย หมู่ที่ ๙ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๒๗๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2017)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำฤทธิฦๅชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๒๐๗/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2017)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรีประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/10/2017)
สถานีตำรวจภูธรหนองจอก จังหวัดเพชรบุรีขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (27/10/2017)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลหน้าโรงเจศรีสุราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/10/2017)
อ่าน 310 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/09/2017)
อ่าน 385 ครั้ง
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ (19/09/2017)
อ่าน 136 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CLOPIDOGREL BISULPHATE ๗๕ MG. TABLET (30/08/2017)
อ่าน 225 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถุงพลาสติก จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี (30/08/2017)
อ่าน 117 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ข้าวสาร กข ๔๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลราชบุรี (30/08/2017)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดห้องเดียวพร้อมสาย จำนวน ๘ เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี (30/08/2017)
อ่าน 120 ครั้ง
สอบราคาจ้างทาสีอาคารภายในศูนย์อนามัยที่ ๕ จำนวน ๑ งาน (30/08/2017)
อ่าน 162 ครั้ง
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ของสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ (30/08/2017)
อ่าน 331 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/08/2017)
อ่าน 92 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (30/08/2017)
อ่าน 92 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (30/08/2017)
อ่าน 103 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี