หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (30/08/2017)
อ่าน 140 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปลูกและบำรุงป่า (30/08/2017)
อ่าน 277 ครั้ง
สอบราคางานบริการจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (30/08/2017)
อ่าน 153 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (30/08/2017)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๑ คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน (30/08/2017)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ (30/08/2017)
อ่าน 252 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ๓ ชั้น รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ หน่วย (29/08/2017)
อ่าน 286 ครั้ง
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (29/08/2017)
อ่าน 278 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย กิจกรรมจัดการแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (29/08/2017)
อ่าน 157 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) (29/08/2017)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (23/08/2017)
อ่าน 121 ครั้ง
สวท.ประจวบคีรีขันธ์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (21/08/2017)
อ่าน 167 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอบราคาจ้างทำป้ายผ้าพร้อมแถบสะท้อนแสง (21/08/2017)
อ่าน 310 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอบราคาจ้างทำป้ายผ้าพร้อมแถบสะท้อนแสง (21/08/2017)
อ่าน 209 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นสำหรับห้องศูนย์กลางข้อมูล(Data Center) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี (21/08/2017)
อ่าน 250 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM ๖๐ MG./ ๐.๖ ML.INJECTION (17/08/2017)
อ่าน 89 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา NILOTINIB ๑๕๐ MG. CAPSULE (17/08/2017)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองกุย ช่วง ๑ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๒๕๔/๑ (17/08/2017)
อ่าน 166 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำลำห้วยกระแทกตอนบน หมู่ที่ ๕ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.๒๐-๔-๑๘๘/๑ (17/08/2017)
อ่าน 273 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (17/08/2017)
อ่าน 92 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี